Tilkomstteknikk

Klatring og Friluftsliv har lang erfaring med tilkomstteknikk både for bedrifter og organisasjoner. Med tilkomstteknikk menes sikring av personell og utstyr der hvor det er høyt og/eller bratt, både utendørs og innendørs. Vi har også erfaring med sikringassistanse av personell ved filminnspillinger/teater.

 

Metode

Metodene vi bruker er spesialutviklet og tilpasset slik at vi kommer til nær sagt hvor som helst. Høybygg, stadioner, båter, inne som ute. Kraner, master, ja rett og slett hva som helst. Metodene er godkjente i forhold til gjeldende forskrifter og regler og har sitt utspring fra klatring og alpin fjellredning. Senere har de blitt videreutviklet i særs krevende miljø/forhold blant annet i oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Utstyret er spesialutviklet til å tåle de mest krevende forhold og belastninger.

Metodene som brukes gir en mye enklere opprigging og nedrigging av utstyr i forhold til tradisjonelle metoder som kraner og stillas, jobben kan derfor gjøres raskere og billigere. I tillegg  utsettes omliggende områder/strukturer for ingen eller minimal slitasje, og vi synes nesten ikke mens jobben gjøres!

Hva vi gjør

 • Inspeksjon
 • Rengjøring
 • Vedlikehold
 • Fallsikringskurs
 • Sikring av fagarbeidere
 • Sikringassistanse av skuespillere ved filminspilling og teater
 • Snø og Isfjerning

Eksempler på arbeid vi har utført

 • Rappell og sikring under åpningen av nye Postgirobygget.
 • Jobb for TV2 i forhold til nedfiring fra bygg på God Morgen Norge.
 • Inspeksjonsarbeid på Jordal amfi.
 • Jobb med tv-innspiling for NRK Lydverket.
 • Jobb på Color Line AS.
 • Jobb på PWC Bygget, Bjørvika.
 • Jobb i forbindelse med åpningen av K-2 bygget i Oslo. OBOS.
 • Jobb for SWECO Grøner AS vedrørende inspeksjon av demning.
 • Diverse rensing av takrenner på bygg i Oslo og omegn
 • Diverse filminspilinger.
 • Diverese kurs i adkomst, for eksempel i siloer o.l.

Ta kontakt for vurdering av jobb og tilbud!