Kurs og aktiviteter ute

Klatring og Friluftsliv tilbyr et bredt tur- og kursutvalg. I tillegg til våre faste kurs, legger vi opp spesialtilpassede kurs for små eller store grupper. Vi tilpasser gjerne kurs etter dine ønsker og ideer - kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon!

Vi har også kompetanse til å gi kvalifiserende kurs, det vil si kurs for å utdanne instruktører innen klatring og bre i henhold til Nasjonal standard for instruktører fra Norsk Fjellsportforum

I informasjonsheftet Klatring i fjell som er ment som et tillegg til klatrekurs for deg som vil starte med klatring og fjellklatring, finner du informasjon om utstyr, sikring av klatrer, klatreteknikk, taulagsrutiner og sikkerhet som du vil ha stor nytte av å lese dersom du er nybegynner innen fjellklatring.

Under følger en oversikt over ulike ute-kurs og aktiviteter som vi tilbyr.

 

Klatrekurs i lavlandet


 Nybegynner Kurs Ute.

Kurset går over en helg (en kveld og to dager). Du lærer alt som er nødvendig for å kunne klatre sikkert på lavlandsklipper. Kurset holdes på klippefelt i Oslo-området og  holder et høyt tempo med mye læring og moro i løpet av helgen. Kursinnholdet tilpasses deltagerenes erfaringsnivå.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Kameratredningskurs

Kurs over 2 dager for deg som ønsker å lære mer om redning i fjellet. Kurset har fokus på metoder for redning, i tillegg lærer du litt om førstehjelp og litt om den organiserte redningstjenesten i Norge. Kurset vil gi deg en grundigere forståelse av klatreprosedyrer og bruk av klatreutstyr. Det kreves at du kan litt om klatring før du går kurset, og du får mest utbytte av det dersom du også har klatret litt på naturlige sikringer.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Klatreleir for ungdom

Fire dager med mye klatring og friluftsliv på diverse klatrefelt i og rundt Oslo for barn og ungdom i alderen 10 til 18 år. Ta kontakt for detaljert program.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Ute i fjellet

Fjellsportskurs i Jotunheimen

Du kan få utsikt så det holder på et klatrekurs, dessuten lærer du å komme deg opp bratte fjellvegger. Det viktigste du lærer på et fjellklatrekurs går på sikkerhet; det vil si å sikre på standplass, rappellere, enkel redning og å sette sikringer. Du kan ferdes trygt i bratte fjell etter et slikt kurs, i tillegg vil du ha tilegnet deg kunnskap om det mest elementære i forhold til å ferdes trygt på bre. Klatreturer i kjente klatreområder i Jotunheimen er måten du lærer klatring på under dette kurset. Vi begynner med trening i klatrefelt, siden venter velkjente klatreruter mot mektige tinder og på dype brearmer. Man bør ha vært på tur med sekk tidligere siden noen av turene vi drar på kan bli lange. Kurset varer i 5 og en halv dag. les mere her.

Datoer og pris: Se AktivitetsplanKurs på BreKompakt brekurs for klatrere

3 og en halv dag. Kurs hvor du lærer det mest elementære om bre og om hvordan du redder i små taulag. Dette er kurset for deg som er klatrer og som ønsker og gå så trygt som mulig over breen til fjellveggen du vil klatre. Les mere her.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Isklatring

Isklatrekurs på Rjukan

Dette er et rent kurs innen isklatring som går over en 1 kveld og 2 dager. Etter kurset skal du kunne klare deg på egenhånd i isfosser. Kurset holdes fra januar til mars. Du bør ha brattkort før du deltar på kurset.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Kompetansegivende kurs

Breinstruktør 1

Breinstruktørkurs som leder til breinstruktørgodkjenning i henhold til Nasjonal standard fra Norsk Fjellsportsforum. Kursene består av en metodedel og en veilederdel. Forkunnskaper kreves. Ta kontakt med oss eller med Norsk Fjellsportsforum, www.fjellsportforum.no, for mer informasjon.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Klatreinstruktør 1, fjell

Klatreinstruktørkurs som leder frem til instruktørgodkjenning i henhold til Nasjonal standard fra Norsk Fjellsportforum. Kursene består av en metodedel og en veilederdel. Forkunnskaper kreves. Ta kontakt med oss eller med Norsk Fjellsportsforum, www.fjellsportforum.no, for mer informasjon.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Instuktør sportsklatring

Dette er et nytt nivå på trenerstigen til Norsk Fjellsportforum som ligger mellom Instruktør Inne og Klatreinstruktør 1, Fjell. Med denne sertifiseringen blir du godkjent som instruktør på boltede ruter ute som ikke er lengre enn en halv taulengde.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Redning og Metodeseminar klippe

Dette seminaret er åpent for alle som er godkjent som Klatreinstruktør 1. Seminaret er obligatorisk for instuktører som skal kvalifisere seg til Klatreinstruktør nivå 2, men er også ment som et forum for faglig oppdatering på temaet og vedlikehold av kompetanse gjennom utveksling av erfaringer med andre instruktører.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


NF Skredkurs

Et lærerikt og grundig kurs for deg som ønsker å få skredkompetanse når det gjelder veivalg i skredfarlig terreng og kameratredning. Dette er et kompetansegivende kurs etter Norsk Fjellsportsforums nasjonale standard. Bestått kurs vil gi NF godkjenning.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan


Andre kurs og aktiviteter

Klatrekurs i Spania

Når vi inviterer til klatrekurs i Cost Blanca området, er det fordi vi selv har hatt noen av våre beste klatreferier her. For å kunne bruke området til kurs må selvfølgelig klatrefeltene være egnet til formålet, likså været. De av dere som kun kjenner Spania for strandpromenader har en fantastisk klatre- og naturopplevelser til gode.

Datoer og pris: Se Aktivitetsplan

Opplevelsestur Nissedal

Spør oss.

Klatreopplevelse i klatrefelt

Spør oss.

Klatreaktiviteter for barn og/eller deres foresatte

Er dere et idrettslag, en skole eller en annen gruppe som ønsker å klatre ute?  Ta kontakt med oss, vi vet hvilke områder som er egnet for klatreaktiviteter ute og hjelper gjerne til med å få i stand et opplegg.

Eksempler:

Sosiale events

Spør oss gjerne om aktiviteter for ditt firma eller andre sosiale eventer som for eksempel bursdager, utdrikkingslag, kickoff, opplevelsesturer, etc.