Generelle vilkår

Ved deltagerlse på Kurs og akteviteter må denne Ansvarserklæringen fylles ut se link her.  

Ved Dropp inn klatring på Holmen klatresenter må denne Ansvarserklæringen fylles ut se link her.

Påmelding:

Du melder deg på et kurs eller en aktivitet ved å melde deg på i betalingsløsningen på denne nettsiden eller ved sende oss en e-post på info@klatringfriluftsliv.no

 Avbestilling:

Avbestilling må meldes så tidlig som mulig og minimum 24 timer før arrangementet er planlagt å holdes.
Dersom man avbestiller under 24 timer før arrangementet plikter du fremdeles å betale fullt beløp.
Dette gjelder alle arrangemeter inne som klatrekurs, grupper inklusive bursdagsklatring og instruktørtimer.

Ved avbestilling etter påmelding vil deltakeren få refundert 1/3 av kursavgiften

 Forbehold:

Vi forbeholder oss retten til å avlyse arrangementer ved få deltakere, transportstreik, vanskelige snø- og værforhold og annet utenfor vår kontroll. Den innbetalte summen vil da bli tilbakebetalt.

 Deltakers ansvar:

Deltakeren må selv vurdere om hun/han fyller de kravene som aktivitetens program stiller.
Deltakere under 18 år må ha foreldres samtykke.
Deltakerne er selv ansvarlige for egen ulykkes- og reiseforsikring som dekker klatring, brevandring o.l

 Annet:

Klatring og Friluftsliv har ansvarsforsikring på alle sine arrangementer. 

 Betaling:

Ute kurs:

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt inn på kontonummer: 1644.31.94804 eller betalingsløsningen på denne nettsiden.  Betalingen må være registrert hos oss senest 10 dager før kurset / aktiviteten starter
Er du senere ute med påmelding en uke før kurset begynner må du betale inn før kursstart.
Ved avbestilling etter påmelding vil deltakeren ikke få refundert depositumet som utgjør 2/3 av kursavgiften. Om man avbestiller under 24 timer før arrangementet / kurset vil den innbetalte kursavgiften ikke bli tilbakebetalt.

Inne kurs på Holmen klatresenter:

Betales på betalingsløsningen på denne nettsiden. Eks Nybegynnerkurs inne, foreldere & barn kurs o.l

Klatreskolen:

Betales på betalingsløsningen på denne nettsiden. 

Obs!. Medlemskap i Holmen Klatreklubb kommer som et tillegg til prisen. Gå inn på minidrett.no og søk på HKK for å bli medlem (Husk at det er deltagern/barna som skal stå som medlem ikke foresatte)

Grupper/Bursdager:

Betales i resepsjonen ved Holmen klatresenter ved aktivitets start.

Skoler, sfo, barnehager og institusjoner: 

Skal betales i resepsjonen ved Holmen klatresenter. Ved ettersending av faktura påløper det et fakturagebyr.


Viktig sikkerhetsinformasjon inne.

(Som klatrer på senteret må du beherske dette. Mens på våre arrangementer og kurs får du opplæring i dette)

Kan du sikre og klatre med tau?
Kan du knyte riktig åttetallsknute?
Kan du ta på deg selen korrekt? 
Kan du bruke den taubremsen du har? (Rappellåtter er ikke tillatt).
Kan du riktig sikringsteknikk?
Husk Kameratsjekk!

Dersom du ikke kan svare ja på overnevnte spørsmål, har du dessverre ikke adgang til og sikre noen i klatrerommet.

Kan du da Buldre?
Pass på følgene:
Ikke klatre over andre.
Ikke opphold deg oppå buldrene eller på tjukkasen.
Du er klar over at buldring også kan medføre skade på deg selv og andre?

Ansvarlig for klatreveggen har rett til å bortvise personer som ikke oppfyller disse krav.
Klatring og Friluftsliv påtar seg kun ansvar for klatreveggene og at de er i forskriftsmessig stand.

Viktig sikkerhetsinformasjon inne og ute for alle:

Klatring medfører alltid risiko og skjer på eget ansvar.
Du er selv ansvarlig for egen ulykkesforsikring